ข่าวประชาสัมพันธ์

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] กิจกรรมการประกวดการแข่งขันตำส้มตำลีลา 16 มกราคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] จัดกิจกรรมแปลอักษร(รักพ่อ) พร้อมกับร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 6 ธันวาคม 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปรายการด้วยพระบารมีปกเกล้า 27 พฤศจิกายน 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 29 กันยายน 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ 21 กันยายน 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 21 กันยายน 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รับทุนการศึกษาและทุนพระราชทาน 21 กันยายน 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงบูชาบุพการี โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 12 สิงหาคม 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ร่วมตีกลองงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าธาตุฯ ณ วัดสันป่าเลียง 2559 12 กรกฎาคม 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ณ วันเจดีย์หลวง 2559 12 กรกฎาคม 2559
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] บันทึกการแสดงของนักเรียนชมรมกลองพื้นเมือง 2558 19 กุมภาพันธ์ 2559
กำลังแสดงผลหน้าที่ 2 / 3 1 2 3