ปฏิทินการศึกษาประจำปี

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด รายละเอียดและเอกสารแนบ
พฤ. 2 ม.ค. 63 - พฤ. 2 ม.ค. 63 โรงเรียนเปิดตามปกติ
จ. 6 ม.ค. 63 - พ. 8 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ศ. 10 ม.ค. 63 - ศ. 10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
ส. 11 ม.ค. 63 - ส. 11 ม.ค. 63 ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นอกสถานที่
พฤ. 16 ม.ค. 63 - พฤ. 16 ม.ค. 63 หยุด วันครู
ส. 18 ม.ค. 63 - ส. 18 ม.ค. 63 วันกีฬาสีขาลสุวรรณครั้งที่ 17