ปฏิทินการศึกษาประจำปี

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด รายละเอียดและเอกสารแนบ
พ. 1 ก.ค. 63 - พ. 1 ก.ค. 63 เปิดเทอม ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563