ปฏิทินการศึกษาประจำปี

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด รายละเอียดและเอกสารแนบ
จ. 7 ต.ค. 62 - พ. 9 ต.ค. 62 นักเรียน ป.1 - ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
พฤ. 10 ต.ค. 62 - พฤ. 10 ต.ค. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day
ศ. 11 ต.ค. 62 - พฤ. 31 ต.ค. 62 ปิดระหว่างภาคเรียน (เตรียมอนุบาลเปิดปกติ)
จ. 14 ต.ค. 62 - จ. 14 ต.ค. 62 โรงเรียน ปิด เนื่องในวันสวรรคต ร.9
พ. 16 ต.ค. 62 - พ. 16 ต.ค. 62 ประกาศ ติด 0 ติดร.
พฤ. 17 ต.ค. 62 - พฤ. 17 ต.ค. 62 ซ่อม ติด 0 ติด ร.
พ. 23 ต.ค. 62 - พ. 23 ต.ค. 62 โรงเรียน ปิด เนื่องในวันปิยมหาราช
ศ. 1 พ.ย. 62 - ศ. 1 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562