ปฏิทินการศึกษาประจำปี

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด รายละเอียดและเอกสารแนบ
พฤ. 2 ม.ค. 63 - พฤ. 2 ม.ค. 63 โรงเรียนเปิดตามปกติ
จ. 6 ม.ค. 63 - พ. 8 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ศ. 10 ม.ค. 63 - ศ. 10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
ส. 11 ม.ค. 63 - ส. 11 ม.ค. 63 ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นอกสถานที่
พฤ. 16 ม.ค. 63 - พฤ. 16 ม.ค. 63 หยุด วันครู
ส. 18 ม.ค. 63 - ส. 18 ม.ค. 63 วันกีฬาสีขาลสุวรรณครั้งที่ 17
ศ. 24 ม.ค. 63 - ศ. 24 ม.ค. 63 กิจกรรมวันตรุษจีน
ส. 1 ก.พ. 63 - ส. 1 ก.พ. 63 ป.6 สอบ O-net
ส. 1 ก.พ. 63 - อา. 2 ก.พ. 63 ม.3 สอบ O-net
จ. 10 ก.พ. 63 - จ. 10 ก.พ. 63 หยุด เนื่องในวันมาฆบูชา
อ. 11 ก.พ. 63 - ศ. 14 ก.พ. 63 ป.1 สอบ RT
ส. 22 ก.พ. 63 - ส. 22 ก.พ. 63 พื้นเมืองเกมส์ครั้งที่ 20