ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ (นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)


ดูข่าวอื่นๆในแผนก
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562