ข่าวประชาสัมพันธ์

เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรฯ วันแม่ 2561

เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในชุดบทซอถวายพระพร แพร่ภาพเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

 

https://youtu.be/djBNP87Ajyg