ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงเต้นประกอบเพลง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ

การแสดงของนักเรียนในงานประจำปีของโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์
"สายสัมพันธ์ครอบครัวขาลสุวรรณ" ประจำปี 2560

 

 

https://youtu.be/YOjukKJdJGU