ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดตีกลองจัยยะ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017

https://www.facebook.com/1628899064018589/videos/1932977893610703/

การประกวดตีกลองสะบัดชัย
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา