ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟ้อนเมืองในงาน Lanna Expo 2017 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์

https://www.facebook.com/1628899064018589/videos/1930375047204321/

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเภทกลองและฟ้อนเมือง เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง" Lanna Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค.2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่