ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60

https://www.facebook.com/1628899064018589/videos/1921804314728061/

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ได้นำตัวแทนนักเรียนชมรมกลองพื้นเมืองเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเภทกลอง (กลองจัยยะมงคล) และการแสดงการฟ้อนดาบ เนื่องในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)
ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ดูข่าวอื่นๆในแผนก
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์แสดงในมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) 13/06/60 11 กรกฎาคม 2560