อัลบัมภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12/2562 รุ่น THE GOD ON STEAM

ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีจบการศึกษา" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12/2562 รุ่น THE GOD ON STEAM เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)