อัลบัมภาพ

บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 27 Learning Kids

ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีสำเร็จการศึกษา" ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 27/2562 รุ่น Learning Kids เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)