อัลบัมภาพ

25-02-2563 ลูกเสือสำรอง เดินทางไกล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล และพิธีมอบดาว ให้แก่ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อ.จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ เป็นประธานในพิธีมอบดาวในครั้งนี้่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)