อัลบัมภาพ

01-11-2562 เปิดเทอม2.62

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้วเขียว-ขาว โดยได้เรียนเชิญ อ.จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมากล่าวให้โอวาทกับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประถมและมัธยม่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 8 มกราคม 2563)