อัลบัมภาพ

05-10-2562 แข่งออกกำลังกายประกอบเพลง

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทางแผนกประถมศึกษา โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในรายการออกกำลังกายประกอบเพลง ชั้น ป.1-ป.6 ประเภททีมจำนวน 10 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านหนองโค้ง่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562)