อัลบัมภาพ

05-10-2562 แข่งศิลปหัตถกรรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทางแผนกประถมศึกษา โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 รายการ มีผลการแข่งขันดังนี้ (1.) ประเภทเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 ประเภททีม 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (2.) ประเภทเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ประเภททีม 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง (3.) ประเภท มารยาทไทย ป.4-ป.6 ประเภททีม 2 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562)