อัลบัมภาพ

08-08-2562 วันแม่+นะโมกล่อมใจ

นที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้เรียนเชิญ อ.จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดี ครูและนักเรียนร่วมกันถวายความเคารพ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย พร้อมกับมีการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร เรื่อง พระคุณของแม่ ให้กับนักเรียนทุกคนด้วย่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 10 สิงหาคม 2562)