อัลบัมภาพ

07-08-2562 ศาสนิกสัมพันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารครูและนักเรียนชมรมกลองพื้นบ้าน ได้นำกลองสะบัดชัย เข้าร่วมแสดงในงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จัดโดยคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 10 สิงหาคม 2562)