อัลบัมภาพ

02-08-2562 ตรวจสุขภาพ

วันที่ 2 และ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก และฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนักเรียนทุกคน่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 10 สิงหาคม 2562)