อัลบัมภาพ

15-05-2562 ต้อนรับเปิดเทอม1-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนทั้งใหม่และเก่า กลับสู่รั้วโรงเรียนเขียว-ขาว โดยมีอาจารย์จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)