อัลบัมภาพ

09-03-62 พิธีจบ ม.3 รุ่นที่ 11 รุ่น Our Memories

ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีจบการศึกษา" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 11 รุ่น Our Memories ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2562่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 13 มีนาคม 2562)