อัลบัมภาพ

09-03-62 พิธีจบ อ. 61 รุ่นที่ 26 รุ่น Tiger Star Kids

ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีจบการศึกษา" ของนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 26 รุ่น Tiger Star Kids ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2562่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 13 มีนาคม 2562)