แผนกมัธยมศึกษา

 


 

นายวิษณุ  เสนาะสำเนียง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

 


นางพัชรินทร์  คำช่าง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

 


นายภิเษก  วงศ์แก้ว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒