แผนกประถมศึกษา

นางพิกุล สมบูรณ์ชัย
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

 

 

 


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

 

 

 


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 


 


นางสาวแจ่มจันทร์ เหมพันธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

นายปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

 


นางสาวเพชรดา ไชยเลิศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

 


นางสาวประภาพร พรหมเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖