ติดต่อโรงเรียนขาลสุวรรณ

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์

ตั้งอยู่เลขที่ 308/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-140594,053-800074

อีเมล์ : khansuwan_school@hotmail.com


ติดต่อเรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลล์
รหัสยืนยัน