• 2 ม.ค. 63 - 2 ม.ค. 63 โรงเรียนเปิดตามปกติ
 • 6 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 • 10 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
 • 11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นอกสถานที่
 • 16 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 หยุด วันครู
 • 18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 วันกีฬาสีขาลสุวรรณครั้งที่ 17
 • 24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 กิจกรรมวันตรุษจีน
 • 1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63 ป.6 สอบ O-net
 • 1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63 ม.3 สอบ O-net
 • 10 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 หยุด เนื่องในวันมาฆบูชา
 • 11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 ป.1 สอบ RT
 • 22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 พื้นเมืองเกมส์ครั้งที่ 20
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกรายการถวายพระพร วันแม่ฯ 2562 13 ตุลาคม 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรฯ วันแม่ 2561 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุดบทซอถวายพระพร 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลัง ณ บัดนาว 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงฟ้อนประยุกต์ สามโห่ สามซ่า 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ได้เวลาแปลงร่าง...น้องๆๆกำลังแปลงร่าง..เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 4 ตุลาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การประกวดร้องเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) 9 สิงหาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกวดตีกลองจัยยะ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017 11 กรกฎาคม 2560
+ ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ วันที่
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] การย้ายงาน [5 ธันวาคม 2562]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เต้นเปิดโครงการขยะรีไซเคิล 2558 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] อัญเชิญพระบรมฯ จาก ข.ส. สู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว มทบ 33 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประมวลภาพกิจกรรม 2557 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เดินขบวนงานไม้ดอกไม้ประดับ 7/2/2558 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ซอถวายพระพรวันพ่อ 2557 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประกวดกลองตึงโหน่ง โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประกวดเต้นคุณพ่อจำเป็น ขาลสุวรรณ 2013 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เพลงประจำโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ [5 มิถุนายน 2558]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] แจ้งกติกาการใช้งานเว็บไซต์ [20 สิงหาคม 2557]