• 7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 นักเรียน ป.1 - ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • 10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day
  • 11 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 ปิดระหว่างภาคเรียน (เตรียมอนุบาลเปิดปกติ)
  • 14 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 โรงเรียน ปิด เนื่องในวันสวรรคต ร.9
  • 16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 ประกาศ ติด 0 ติดร.
  • 17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 ซ่อม ติด 0 ติด ร.
  • 23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 โรงเรียน ปิด เนื่องในวันปิยมหาราช
  • 1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกรายการถวายพระพร วันแม่ฯ 2562 13 ตุลาคม 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรฯ วันแม่ 2561 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุดบทซอถวายพระพร 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลัง ณ บัดนาว 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงฟ้อนประยุกต์ สามโห่ สามซ่า 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ได้เวลาแปลงร่าง...น้องๆๆกำลังแปลงร่าง..เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 4 ตุลาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การประกวดร้องเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) 9 สิงหาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกวดตีกลองจัยยะ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การประกวดตีกลองสะบัดชัย โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017 11 กรกฎาคม 2560
+ ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ วันที่
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] การเผาขยะส่งผลกระทบร้ายแรง [19 ตุลาคม 2562]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] การเลือกตั้งภายในองค์กร [19 ตุลาคม 2562]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] ภาษีรายได้ส่วนบุคคล [19 ตุลาคม 2562]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] ประกันความเสี่ยงออนไลน์ [19 ตุลาคม 2562]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] การตรวจสอบสรรพากร [19 ตุลาคม 2562]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] การโยกย้ายตำแหน่งงาน [19 ตุลาคม 2562]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ภาษีรายได้ส่วนบุคคล [19 ตุลาคม 2562]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประกันความเสี่ยงออนไลน์ [19 ตุลาคม 2562]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] การตรวจสอบสรรพากร [19 ตุลาคม 2562]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] การโยกย้ายตำแหน่งงาน [19 ตุลาคม 2562]